Carpinus betulus E-planta

Carpinus betulus E-planta

Avenbok

Betulaceae

Avenbok bildar en tät häck som går att hålla mycket smal. På hösten blir bladen bruna men sitter kvar på häcken fram till våren. 

Den nyplanterade häcken klipps endast på sidorna, EJ på höjden innan häcken nått sin slutliga höjd. Avenboksplantorna bör bindas upp för att få en rak genomgående stam.

Vårplantering är att föredra vid plantering av barrotade plantor. Lämplig som klippt häck. 3-4 plantor per meter är lämpligt vid plantering av häck

Avenbok som barrotad häckplanta är lämpligast att plantera på våren

Höjd: 
Friväxande 10m, som klippt häck 2-3m
Växtplats: 
Växer och trivs i de flesta jordar som inte är blöta, sol till lätt skugga
Härdighet: 
Zon IV
Artens utbredningsområde: 
Europa, N Turkiet, Kaukasus, N Iran
Stängt v 27-32