Fagus sylvatica E-planta

Fagus sylvatica E-planta

Bok

Fagaceae

Bok blir ett större träd men är också en fin häckväxt. Bildar en tät häck som går att hålla mycket smal. Boken är lövfällande, på hösten blir bladen bruna men sitter kvar på häcken fram till våren. (bilden visar en häck på vintern när de vissna bladen sitter kvar)
Den nyplanterade häcken klipps endast på sidorna, EJ på höjden innan häcken nått sin slutliga höjd.
Plantorna bör bindas upp för att få en rak genomgående stam.
Vårplantering är att föredra vid plantering av barrotade plantor.
Lämplig som klippt häck.

3-4 plantor per meter är lämpligt vid plantering av häck

Bok som barrotad häckplanta är lämpligast att plantera på våren

Höjd: 
Friväxande 20m, som klippt häck 2-3m
Växtplats: 
Trivs bäst på något fuktiga lerjordar, gärna kalkhaltiga och sol till halvskugga
Härdighet: 
Zon IV
Artens utbredningsområde: 
Europa
Stängt v 27-32