Osmunda cinnamomea

Osmunda cinnamomea

Kanelsafsa

Osmundaceae

Bladen är upprättväxande som en strut och omger sporbladen om kommer i mitten.
Sporbladen är de som gett växten dess namn, de har en kanelbrun färg som mogna

Höjd: 
80 cm
Växtplats: 
Bäst i fuktig jord, gärna med lågt pH, halvskugga till skugga
Härdighet: 
Borde vara härdig i stora delar av Sverige.
Artens utbredningsområde: 
Ö Asien, Ö Nordamerika, Västindien, Mexiko - Brasilien
Finns ej i år