Ligustrum vulgare

Ligustrum vulgare

Liguster

Oleaceae

Bildar en tät häck av mörkgröna blad. Vita små blommor och svarta bär som inte bör förtäras. När den används som klippt häck klipps de flesta blommor bort varför man inte får så mycket bär på ligusterhäcken.
Lämplig som klippt häck eller i buskage

3-4 plantor per meter är lämpligt vid plantering av häck

Höjd: 
Friväxande 2-3m, som klippt häck 1-2m
Växtplats: 
Trivs i de flesta väldränerade jordar, sol till lätt skugga
Härdighet: 
Zon IV
Stängt v 27-32