Amelanchier lamarckii

Amelanchier lamarckii

Prakthäggmispel

Rosaceae

Större buske eller mindre träd som blommar med vita blommar på våren.

Prakthäggmispeln får ätliga svarta bär under hösten. Bären kan kokas till sylt, användas till paj eller liknande.
Fin röd höstfärg.

Lämplig som häck, både friväxande och klippt. Passar också till buskage eller fristående buskträd.

3 plantor per meter är lämpligt vid plantering av häck

Höjd: 
5 m
Växtplats: 
Anspråkslösa buskar som trivs i de flesta lägen, kan drabbas av mjöldagg, främst vid för torr placering
Härdighet: 
Troligen härdig i stora delar av landet
Artens utbredningsområde: 
Förmodligen Ö Canada
285 - 2650 SEK