Buskage

Ett buskage är en plantering av olika sorters buskar, lämpliga samplanteringsväxter är marktäckande perenner och lökväxter

Perenner

Bistorta officinalis

Polygonaceae
Stor ormrot

Lättodlad perenn som med sitt marktäckande växtsätt ganska snabbt täcker jord kring buskar, träd och andra höga perenner.
Blommar under tidig sommar-sommar med små rosa blommor som är tätt sittande på upprätta blomställningar

Stängt för säsongen, öppnar tidig vår
Prenumerera på Buskage